Modenhetsmodell for styring

Bruk modenhetsmodellen for å få en pekepinn på hvor godt et styringssystem fungerer på et gitt tidspunkt.

Statens jernbanetilsyn (SJT) har tilpasset en modenhetsmodell fra Det europeiske jernbanebyrået (ERA). Modellen kan brukes som en temperaturmåler for jernbanevirksomhetenes styringssystem og som et verktøy i SJTs tilsynsvirksomhet.

23 spørsmål

Modellen tar for seg 23 temaer eller spørsmål virksomheten kan stille seg selv, der svarene vil rangeres på en skala fra 1 til 5 – «mangelfullt», «dekkende», «konsistent», «forebyggende» og «fremragende». «1» betyr at man ikke oppfyller kravene i regelverket. «2» på skalaen betyr at det er tilfeldig om man er innenfor kravene. «3», «4» og «5» betyr at man i stadig høyere grad oppfyller kravene og er i stadig bedring.

Øvelsen kan for eksempel resultere i følgende figur:

Modenhetsmodellen.

Profilen i midten indikerer hvor godt styringssystemet fungerer på et gitt tidspunkt. Den kan gi innspill til risikovurderinger, veiledning og tiltak.

Last ned Excel-dokument som kan brukes til å besvare de 23 spørsmålene for å visualisere en modell à la den som er vist over.

ERAs app "ERA SMS".ERA har også lansert appen «ERA SMS» for både iPhone og Android-telefoner som blant annet tegner opp modenhetsmodellen som vist over. I tillegg til den grafiske fremstillingen vil appen kunne generere en rapport som deretter mottas på e-post. Rapporten inneholder kommentarene som skrives når modellen konstrueres, og et regneark med verdiene.

For ytterligere fordypning i modenhetsmodellen, last ned ERAs veileder for «Management Maturity Model».