Modenhetsmodell for styring

Bruk modenhetsmodellen for å få en pekepinn på hvor godt et styringssystem fungerer på et gitt tidspunkt.

Publisert: 13.02.2019 – Endret: 26.02.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) har tilpasset en modenhetsmodell fra Det europeiske jernbanebyrået (ERA). Modellen kan brukes som en temperaturmåler for jernbanevirksomhetenes styringssystem og som et verktøy i SJTs tilsynsvirksomhet.

23 spørsmål

Modellen tar for seg 23 temaer eller spørsmål virksomheten kan stille seg selv, der svarene vil rangeres på en skala fra 1 til 5 – «mangelfullt», «dekkende», «konsistent», «forebyggende» og «fremragende». «1» betyr at man ikke oppfyller kravene i regelverket. «2» på skalaen betyr at det er tilfeldig om man er innenfor kravene. «3», «4» og «5» betyr at man i stadig høyere grad oppfyller kravene og er i stadig bedring.

Øvelsen kan for eksempel resultere i følgende figur:

Modenhetsmodellen.

Profilen i midten indikerer hvor godt styringssystemet fungerer på et gitt tidspunkt. Den kan gi innspill til risikovurderinger, veiledning og tiltak.

Last ned Excel-dokument som kan brukes til å besvare de 23 spørsmålene for å visualisere en modell à la den som er vist over.

ERAs app "ERA SMS".ERA har også lansert appen «ERA SMS» for både iPhone og Android-telefoner som blant annet tegner opp modenhetsmodellen som vist over. I tillegg til den grafiske fremstillingen vil appen kunne generere en rapport som deretter mottas på e-post. Rapporten inneholder kommentarene som skrives når modellen konstrueres, og et regneark med verdiene.

For ytterligere fordypning i modenhetsmodellen, last ned ERAs veileder for «Management Maturity Model».