Leger, psykologer og optikere har fått utvidet meldeadgang i helsepersonelloven

Leger, psykologer og optikere har fått utvidet mulighet til å melde fra til offentlige myndigheter når det er grunn til å tro at en pasient som fører skinnegående kjøretøy har en helsesvekkelse som kan føre til skade på andre personer.

Det er helsepersonelloven som gir en slik meldeadgang for flere yrkesgrupper. Les mer om denne utvidede retten i et rundskriv fra Helsedirektoratet.

SJT har et skjema leger kan bruke for å melde fra om helsesvekkelse på jernbanen. Adgangen til å melde fra om helsesvekkelse for førere gjelder for all kjøring av tog på jernbane, trikk, T-bane, godsbane og museumsbane.