Leger, psykologer og optikere har fått utvidet meldeadgang i helsepersonelloven

Leger, psykologer og optikere har fått utvidet mulighet til å melde fra til offentlige myndigheter når det er grunn til å tro at en pasient som fører skinnegående kjøretøy har en helsesvekkelse som kan føre til skade på andre personer.

Publisert: 14.06.2022 – Endret: 14.06.2022

Det er helsepersonelloven som gir en slik meldeadgang for flere yrkesgrupper. Les mer om denne utvidede retten i et rundskriv fra Helsedirektoratet.

SJT har et skjema leger kan bruke for å melde fra om helsesvekkelse på jernbanen. Adgangen til å melde fra om helsesvekkelse for førere gjelder for all kjøring av tog på jernbane, trikk, T-bane, godsbane og museumsbane.