Informasjonsmøte 30. mai om nye forskrifter

Møtet på Teams handler om ny sikringsforskrift og ny forskrift om nasjonal beredskap på jernbane.

Publisert: 13.05.2022 – Endret: 13.05.2022

Ny sikringsforskrift (forskrift om sikring på jernbane) og ny forskrift om nasjonal beredskap trer i kraft 1. juli 2022. SJT inviterer til et informasjonsmøte om det nye regelverket 30. mai klokka 12 til 14.

Gjennomgangen vil i hovedsak ta utgangspunkt i presentasjonen som ble holdt i sikringsutvalget 22. mars. Møtet er åpent for alle.

Her er lenken til Teams-møtet. digitalt møte-symbol