Hva betyr den fjerde jernbanepakken for virksomhetene nå?

At forskriftene trer i kraft 1. juni 2022 betyr at det nye regelverket er gjeldende rett i Norge fra den datoen. Samtidig oppheves en del av forskriftene som er gjeldende i dag.

Publisert: 18.05.2022 – Endret: 18.05.2022

Med de nye forskriftene får Det europeiske jernbanebyrået (ERA) en mer aktiv rolle i behandlingen av søknader for både sikkerhetssertifikater og kjøretøy – særlig hvis søknaden gjelder grensekryssende trafikk. Alle søknader må sendes gjennom søknadsportalen one-stop shop (OSS), også om du kun skal drive i Norge.

Hva skjer med pågående søknader frem til 1. juni 2022?

Om søknaden din ikke er ferdig behandlet innen 1. juni 2022, må den overføres og ferdigbehandles i OSS. Vi ønsker å ha dialog med de søkerne dette gjelder.

OSS er allerede tilgjengelig for å legge inn søknader fra Norge. Dersom du skal søke før 1. juni, eller du planlegger å sende inn en søknad rett etter denne datoen, kan søknaden legges direkte inn i OSS med én gang.

Har du planlagt søknadsprosesser nå i mai 2022? Eller har du andre spørsmål om prosesser og den fjerde jernbanepakken?

Ta kontakt med oss for veiledning. E-postsymbol  

Andre ressurser

Film og tekst om søknad om felles sikkerhetssertifikat Film og video-symbol

Film og tekst om søknad for jernbanekjøretøy Film og video-symbol


Innlogging i one-stop shop Skjema-symbol

Våre nettsider om den fjerde jernbanepakken EU-symbol