Høring om TSI-revisjoner

Høringsforslaget er utformet på bakgrunn av at EU-kommisjonen har foreslått endringer i flere forordninger om tekniske spesifikasjoner for samtrafikk (TSI-er).

Publisert: 01.02.2023 – Endret: 01.02.2023

Statens jernbanetilsyn har sendt ut et høringsforslag om endringer i åtte forskrifter om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til jernbanesystemet, og i forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2019/777 (spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur).

Gå til høringen om TSI-revisjoner. høringssymbol