Høring om TSI-er

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) ønsker innspill til en høring om endring av TSI-er.

Publisert: 25.03.2022 – Endret: 25.03.2022

ERA foreslår å endre TSI-er som er en del av Digital Rail and Green Freight TSI revision package 2022. TSI-pakken skal tre i kraft i EU i begynnelsen av 2023.

Høringsfristen er 17. juni 2022.

Les mer om høringen på ERAs nettsider.

Eventuelle høringsinnspill sendes direkte til ERA, men SJT tar gjerne imot en kopi av høringsinnspillene for å ha oversikt over uttalelser som er sendt inn fra norsk side. Kopi av høringsuttalelsen deres kan sendes til post@sjt.no. Henvis til saksnummer 22/706.