Hasteprosedyre for bremseklosser

ERA-avdelingen Joint Network Secretariat har utarbeidet en hasteprosedyre ved bruk av komposittbremseklosser.

Generelt skal prosedyrene fra Joint Network Secretariat løse problemer som angår sikkerhet eller samtrafikk på jernbanen i EU/EØS-området, gjerne etter uønskede hendelser. Denne gangen omhandler prosedyren sikkerhet.

I 2021 var det flere hendelser med at LL-bremseklosser (IB 116*) tok fyr når bremsene sto på. Enkelte ganger slapp ikke bremseklossene taket tilstrekkelig etter bremsing til at følgeskader kunne unngås. Den italienske tilsynsmyndigheten innførte fartsbegrensning for godstog som kjører med IB 116*.

Analysen av hendelsene i Italia påviste brann- og hjulskader. Hjulskader øker risikoen for avsporing.

Hasteprosedyren

Joint Network Secretariat har publisert hasteprosedyren i tre PDF-dokumenter:

Part 1: Principles and organisation

Part 2: Action plan containing short-term risk control measures

Part 3: Detailed information on the work of the JNS task force

Joint Network Secretariat arbeider nå med normale prosedyrer for å håndtere tilfeller med termisk overbelastning på komposittbremseklosser.