Gode tilbakemeldinger om saksbehandling

I en brukerundersøkelse svarer jernbanebransjen at den ser på SJTs saksbehandling som effektiv og veiledningsmøtene som nyttige.

Publisert: 12.12.2018 – Endret: 12.12.2018

Statens jernbanetilsyn (SJT) har i flere år sendt ut en brukerundersøkelse for å få synspunkter på saksbehandlingen i tillatelsesprosessene for kjøretøy og infrastruktur. Mange tar seg tid til å svare på brukerundersøkelsen, noe SJT er glad for. Tilbakemeldingene brukes aktivt til å forbedre veiledningen og andre deler av tillatelsesprosessen.

Gi gjerne flere tilbakemeldinger

I undersøkelsen for første halvår 2018 har SJT fått spesielt gode tilbakemeldinger om at bransjen har opplevd saksbehandlingen som effektiv, og at veiledningsmøter var nyttig. Forbedringene SJT gjør etter innspill fra bransjen ser dermed ut til å ha effekt.

SJT oppfordrer bransjen til fortsatt å gi tilbakemeldinger for at vi kan forbedre oss ytterligere.

Kontakt med SJT

SJT minner om hva man kan gjøre dersom man ikke får kontakt med saksbehandler på telefon:

  • Legg igjen en beskjed på telefonsvareren hvis du vet hvem som er saksbehandler, eller send en e-post om at du ønsker kontakt og om hva henvendelsen gjelder (send kopi til post@sjt.no i tilfelle reise eller sykdom)
  • Om det haster å få kontakt, ring telefonnummer 22 99 59 00
  • Send eventuelt e-post til post@sjt.no. Innsenderen vil få et automatisk svar om at SJT har mottatt e-post