EUs fjerde jernbanepakke

Statens jernbanetilsyn vil ha samme rolle som før med å føre tilsyn med jernbaneaktørene i Norge dersom Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til EUs jernbanepakke. Formålet med pakkens sikkerhetsdirektiv er å opprettholde eller bedre sikkerheten.

Publisert: 15.06.2018 – Endret: 04.09.2020

Statens jernbanetilsyns hjemler til å føre tilsyn blir ikke endret med den fjerde jernbanepakken.

– Vi vil fortsatt ha samme mulighet til – på sikkerhetsmessig grunnlag – å stanse trafikk hos alle som driver uforsvarlig. Tilsynet vil ikke senke terskelen for hva som er sikkerhetsmessig forsvarlig, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Formålet med pakkens jernbanesikkerhetsdirektiv er å opprettholde eller bedre sikkerheten. Aktørenes ansvar for sikkerhetsstyring skal gjøres tydeligere gjennom videreutvikling av felles sikkerhetsmetoder og -mål.

Spørsmål og svar om den fjerde jernbanepakken.