EU-kommisjonen ønsker økt transport på jernbanen

EU-kommisjonen ønsker høringsinnspill om å styrke konkurransekraften for jernbanen i Europa.

Publisert: 25.03.2022 – Endret: 25.03.2022

EU-kommisjonen har tatt et initiativ til å styrke konkurransekraften for jernbanen i Europa, spesielt for godstransport. I en høring skisserer de tre tilnærminger for å nå målet:

  • videreutvikle eksisterende regelverk for gods- og persontrafikk
  • endre og harmonisere regler, søknads- og fordelingsprosesser og verktøy (for eksempel felles IT-verktøy) for gods- og persontrafikk
    • Her vil de blant annet inkludere forslagene fra organisasjonen for infrastrukturforvaltere i Europa (RNE) til nye måter å utnytte infrastrukturen på med flerårige kapasitetsplaner, fordeling av ruter med mer.
  • mer sentralisert forvaltning av jernbaneinfrastruktur og tilsyn på europeisk nivå

Høringssvarene vil være innspill til en pågående konsekvensutredning i regi av EU-kommisjonen. Svarene kan få betydning for nye regler om blant annet fordeling av infrastrukturkapasitet og for grenseoverskridende godstransport.

Alle som ønsker det kan gi høringsinnspill.

SJT oppfordrer alle interesserte til å gi sine synspunkter. Vi mottar gjerne eventuelle høringsinnspill i kopi til oss: post@sjt.no

Her kan høringsinnspill gis med frist 5. april:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13134-International-freight-and-passenger-transport-increasing-the-share-of-rail-traffic_en