EU-høring om endring i flere TSI-er

Forslagene er sendt på høring med frist 27. januar 2023.

Høring av endringer i TSI CCS. EU-symbol

Høring av endringer i TSI WAG, TSI INF, TSI PRM, TSI ENE, TSI LOC&PAS, TSI NOI og RINF. EU-symbol

Eventuelle høringsinnspill sendes direkte til Kommisjonen, men SJT tar gjerne imot kopi av høringsinnspillene. Da kan disse bli med i den videre behandlingen vår av forslagene fra Kommisjonen.

Kopi av høringsinnspillene kan sendes til post@sjt.no. E-postsymbol

Henvis til saksnummer 22/2012.