Enhet ansvarlig for vedlikehold

ERA vurderer om sertifisering av «enhet ansvarlig for vedlikehold» skal gjelde for alle typer kjøretøy, og ikke bare for godsvogner som i dag.

Publisert: 06.06.2018 – Endret: 06.06.2018

I dag gjelder følgende regler:

 • Alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet skal være tilordnet en «enhet ansvarlig for vedlikehold» – forkortet ECM etter den engelske betegnelsen «entity in charge of maintenance».
 • Det er krav om akkreditert sertifisering av ECM for godsvogner. Kravet finnes i EU-forordning 445/2011 som er innført i norsk rett via EØS-avtalen. Hensikten med sertifiseringen er å sørge for at godsvogner er sikre i bruk gjennom å dokumentere at enheten med ansvar for vedlikehold har etablert et vedlikeholdssystem og tilfredsstiller kravene i forordningen.

Forslag fra ERA

ERA (det europeiske jernbanebyrået) har lagt frem forslag om å endre ECM-forordningen i forbindelse med den fjerde jernbanepakken. Her er temaer som ERA diskuterer, men som ennå ikke er besluttet:

 • å utvide sertifiseringskravet til å gjelde alle kjøretøy, også personvogner og trekkraftkjøretøy. Det er ikke endelig besluttet om sertifisering skal være obligatorisk eller frivillig for personvogner og trekkraftkjøretøy.
 • om jernbaneforetak som velger å være ECM selv, skal kunne få vurdert vedlikeholdssystemet sitt i forbindelse med søknad om sikkerhetssertifikat. Det betyr at virksomhetene eventuelt ikke trenger å bruke et akkreditert sertifiseringsorgan for å få ECM-sertifikat, men at ERA eller nasjonal sikkerhetsmyndighet står for sertifiseringen.

Endelig beslutning vil trolig tas mot slutten 2018.

Hva skal ECM omfatte?

En enhet ansvarlig for vedlikehold skal sikre at vedlikeholdssystemet består av en:

  1. ledelsesfunksjon som overvåker og samordner
  2. funksjon for utvikling av vedlikehold som er ansvarlig for å forvalte vedlikeholdsdokumentasjonen
  3. funksjon for styring av flåtevedlikehold som regulerer når et kjøretøy skal tas ut av bruk for vedlikehold
  4. funksjon for utføring av vedlikehold

ECM skal selv utføre ledelsesfunksjonen, men kan sette ut funksjonene nevnt i b)-d) til andre avtalepartnere, for eksempel vedlikeholdsverksteder.

Statens jernbanetilsyn bidrar i arbeidsgrupper i ERA angående ECM.