Endring i rapportering av sikkerhetsindikatorer

Vi har endret skjemaene for å rapportere sikkerhetsindikatorer etter henholdsvis sikkerhetsforskriften § 3-1 og kravforskriften § 8-1 første ledd.

Skjemaet for sikkerhetsforskriften § 3-1

I rapporteringsskjemaet for sikkerhetsforskriften § 3-1 er disse endringene gjort:

  1. Jernbaneulykker beskrives bare i fritekst
  2. Konsekvenser av jernbaneulykken skal oppgis
  3. Årsaken til jernbaneulykken skal oppgis
  4. «Andre togkm» skal fortsatt rapporteres under indikatorer knyttet til trafikk innen 31. januar (rapporteres av Bane NOR)
  5. Passasjerkilometer, passasjertogkilometer, godstogkilometer og godstonnkilometer er fjernet fra skjemaet. Disse indikatorene knyttet til trafikk vil rapporteres sammen med markedsdata 30. april hvert år.

Rapporteringsskjemaet for sikkerhetsforskriften § 3-1. rapporteringsskjema-symbol

Skjemaet for kravforskriften § 8-1 første ledd

Det er nå utarbeidet et elektronisk skjema for å rapportere sikkerhetsindikatorer etter kravforskriften § 8-1 første ledd.

I rapporteringsskjemaet for kravforskriften § 8-1 første ledd er dette de mest vesentlige endringene:

  1. Jernbaneulykker beskrives bare i fritekst
  2. Konsekvenser av jernbaneulykken skal oppgis
  3. Årsaken til jernbaneulykken skal oppgis

Rapporteringsskjemaet for kravforskriften § 8-1 første ledd – T-bane. rapporteringsskjema-symbol

Rapporteringsskjemaet for kravforskriften § 8-1 første ledd – sporvei/forstadsbane. rapporteringsskjema-symbol