Den fjerde jernbanepakken har trådt i kraft

Fra 1. juni er regelverket som følger av den fjerde jernbanepakken gjeldende i Norge. Samtidig er en del andre forskrifter opphevet.

Nettsidene våre blir nå fortløpende oppdatert når det gjelder regelverk og veiledning slik at vi kan tilby nøyaktig informasjon om kravene som gjelder fra 1. juni.

Oversikt over hvordan regelverket for jernbane henger sammen fra 1. juni.regelverkssymbol 

Søknader om sikkerhetssertifikater og kjøretøy

Med de nye forskriftene får Det europeiske jernbanebyrået (ERA) en mer aktiv rolle i behandlingen av søknader for både sikkerhetssertifikater og kjøretøy – særlig hvis søknaden gjelder grensekryssende trafikk. Alle søknader må sendes gjennom søknadsportalen one-stop shop (OSS), også om du kun skal drive i Norge. Obs! For arbeidsmaskiner er prosessen som før – søknaden skal sendes til oss i Statens jernbanetilsyn, ikke gjennom OSS.

Veiledning om søknad for felles sikkerhetssertifikat. sertifikatsymbol

Veiledning om søknad for tillatelser til å ta i bruk jernbanekjøretøy. togsymbol.svg

Tilsyn fra 1. juni 2022

Vi vil nå bruke de nye kravene til sikkerhetsstyring og sikkerhetsstyringssystemer på tilsyn. Samtidig vil vi være praktiske: Vi forventer ikke at virksomhetene allerede 1. juni har oppdatert sine sikkerhetsstyringssystemer i henhold til nye forskriftskrav.

Sikkerhetsstyringsforskriften er opphevet. Den er erstattet med nye krav til sikkerhetsstyring og sikkerhetsstyringssystem gjennom blant annet:

felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystemer (CSM SMS). styringssystemssymbol

Les mer om tilsyn etter nytt regelverk fra 1. juni. Tilsynssymbol