Presentasjon fra bransjedag om EUs fjerde jernbanepakke

SJT arrangerte bransjedag 6. april 2022 med nettmøte om endringene i regelverk og i prosesser som følger med gjennomføringen av regelverket.

Presentasjon fra bransjedagen 6. april 2022 PDF-symbol

bransjedag for den fjerde jernbanepakken 6. april 2022

Side

Temaer i presentasjonen

4

Hva er nytt i den tekniske pilaren til den fjerde jernbanepakken?

15

Endringer i markedspilaren til den fjerde jernbanepakken 

23

Forordning om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyring (CSM SMS)

43

Tilsyn etter den fjerde jernbanepakken. Hva blir endret?

52

Enhet med ansvar for vedlikehold (ECM)

59

Søknad om felles sikkerhetssertifikat

66

Om forskrift om meldemyndighet

74

Ny søknadsprosess for kjøretøytillatelser

80

Nytt regelverk om etablering av ny kommersiell persontogtjeneste og test av økonomisk likevekt

Trenger du svar på andre spørsmål, eller utdyping av temaer?

Send forslag til Solfrid R. Kristoffersen E-postsymbol