Sikkerhetsseminaret 2014

Program og presentasjoner til nedlasting fra seminaret 23. oktober.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

Program og presentasjoner

Åpning og vurdering av de lange linjene for jernbanen
Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister

Sikkerhetsnivået på jernbane i EU og Norge v/Statens jernbanetilsyn
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen - direktør, Sjur Sæteren - fagdirektør, Kåre Bøklepp - seniorrådgiver

Kåre Bøklepps presentasjon
Sjur Sæterens presentasjon

EUs jernbanepakke 4
Olav Grimsbo, tidligere samferdselsråd, EU-delegasjonen

Norge i et felles Jernbane-Europa
Johanna M. Öster, avdelingsdirektør, Statens jernbanetilsyn

Jernbanereformen – hovedlinjer i departementets utredning
Fredrik Birkheim-Arnesen, ekspedisjonssjef, Samferdselsdepartementet

Sikkerhetsutfordringer relatert til organisering
Øystein Ravik, avdelingsdirektør, Statens jernbanetilsyn

Plan for ERTMS i Norge
Sverre Kjenne, teknologidirektør, Jernbaneverket

Hvordan forbereder NSB seg til hverdagen med ERTMS?
Tom Ingulstad, konserndirektør Persontog, NSB

Hva tenker Statens jernbanetilsyn om ERTMS?
Erik Eie, senioringeniør Statens jernbanetilsyn