Sikkerhetsseminaret 2013

Staten jernbanetilsyn arrangerte sikkerhetsseminar 15. oktober i Oslo. Temaet var barrierer og beredskap i jernbanevirksomheter.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

Seminaret var delt i 3 deler:

  1. Sannsynlighetsreduserende barrierer
  2. Konsekvensreduserende barrierer – beredskap
  3. Læring av hendelser og kontinuerlig forbedring

Presentasjoner

Effektive menneskelige barrierer gjennom utvikling av ikke-tekniske ferdigheter
Lars Ola Bækkevold, sikkerhets- og kvalitetssjef, Trafikk og marked, Jernbaneverket

Etterpåklokskap på forhånd – hva er god beredskap?
Rannveig Hiis-Hauge og Grete Aastorp, hhv. spesialistrådgiver og fagsjef for risikovurdering og beredskap, Safetec

Beredskap mot akutt forurensning – ansvar, roller og forventninger
Johan Marius Ly, beredskapsdirektør, Kystverket

Jernbanen og brann(- og rednings)vesenet
Hans Kristian Madsen, avdelingsleder, DSB

Barrierer og barrierestyring: Utfordringer og mulige løsninger
Jens Christian Rolfsen, spesialrådgiver, Safetec

Læring av granskingar og etterfølgjande førebygging og beredskapsarbeid
Geir Sverre Braut, assisterende direktør, Statens helsetilsyn

Barrierer og beredskap
Jarle Røssland, driftssjef, Flytoget AS

Jernbanen og brannvesenet
Brede Nermoen, assisterende banedirektør, Jernbaneverket

Brann i flytog 3560
Ørnulf Rønningen, avdelingssjef brann og redning, Oslo Lufthavn

Follobaneprosjektet
Anne Kathrine Kalager, assisterende prosjektdirektør, Jernbaneverket