Sikkerhetsseminaret 2011

Sikkerhetsseminaret for 2011 hadde risikostyring som tema.

Publisert: 12.12.2016   Endret: 21.08.2017

Presentasjoner

Risikoanalyse – radaren som viser vei eller lanterne i kjølvannet?
Stein Haugen, professor i teknisk sikkerhet, NTNU

Akseptabel risiko – kan vi leve med den? Hvordan påvirker akseptkriterier valg av tekniske løsninger i T-banen?
Helge Holtebekk, sikkerhetssjef, Oslo T-banedrift AS

Risiko – for viktig til å overlate til ekspertene. Involverende risikostyring med Jernbaneverkets strekningsanalyse
Kjetil Gjønnes, seksjonssjef Sikkerhet JDs staber , Jernbaneverket

15 år med risikostyring – hva har vi styr på?
Tom Ingulstad, konserndirektør, NSB Persontog

Risikobilde og grensesnitt
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, SJT

Juridisk ansvar i en sektor med mange aktører
Karianne Dahl-Nilsen, avdelingsdirektør juridisk, SJT

Revisjonserfaringer
Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon

Oslotrikkens tilnærming til sikkerhetsstyring
Vidar Almsten, sikkerhetssjef, Oslotrikken

Bybanen fra planlegging til drift: Hvilket risikobilde forventet vi og hva har vi fått?
Øyvind Knapskog, sikkerhetssjef, Bybanen

Hvordan tilpasse styringssystem til størrelse på virksomheten?
Dag Olsson, sikkerhetssjef, Peterson AB