Sikkerhetsseminaret 2010

Over 200 deltakere fikk lære mer om læring etter ulykker på Statens jernbanetilsyns sikkerhetsseminar.

Publisert: 12.12.2016   Endret: 12.12.2016

Presentasjoner

Hva kan vi lære av ulykker?
Øystein Ravik, avdelingsdirektør, SJT

Øvelser – et virkemiddel innenfor samfunnssikkerhet og beredskap
Tore Drtina, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Havarikommisjonens rolle og arbeid – eksempel Sjursøya
Kurt Olsen, Havarikommisjonen

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker – eksempel Sjursøya
Knut Elkjær og André Kaarød, seniorinspektører, Arbeidstilsynet

Etterforskning av togulykker
Carl Graff Hartmann, Oslo politidistrikt

Lærende organisasjoner – med Åsta-ulykken fra år 2000 som case
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF

After Viareggio: Results of the ERA Task Force on wagon/axle maintenance
Dr. Jens Engelmann, Chairman of the Joint Sector Group for the ERA Task Force