Sikkerhetsseminaret 2009

Over 230 deltakere møtte opp på Statens jernbanetilsyns årlige sikkerhetsseminar. Tema for seminaret var sikkerhetskultur.

Publisert: 12.12.2016   Endret: 12.12.2016

Presentasjoner

Velkommen, utfordringer ved sikkerhetskultur og sikkerhetskultur i komplekse organisasjoner
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør, Statens jernbanetilsyn

Åpning av sikkerhetsseminaret
Eva Hildrum, departementsråd, Samferdselsdepartementet

Utvikling av organisasjonskultur
Magne Vik, organisasjonspsykolog, Psykologbistand AS

Måling og utvikling av sikkerhetskultur
Jens Rolfsen, Det Norske Veritas

Sikkerhetsgodkjenning av Jernbaneverket – betydningen av intern sikkerhetskultur
Elisabeth Enger, direktør, Jernbaneverket

Om å snu dårlig kultur til god kultur – først og fremst et spørsmål om ledelse
Grunde Fredriksen, daglig leder, Varde Consulting AS

Sikkerhetskultur i mindre virksomheter
Sjur Sæteren, avdelingsdirektør revisjon

Erfaringer med sikkerhetskultur i en mindre virksomhet
Jan Olsson, trafikksjef, Cargolink AS

Erfaringer fra arbeidet med å skape en sikkerhetskultur
Øystein Svendsen, administrerende direktør, Oslo T-banedrift AS