Sikkerhetsseminaret 2008

150 personer fra jernbanevirksomhetene, myndigheter og tilsynet deltok på seminaret i 2008. Hovedtema dette året var regelverksendringer og sikkerhetsutfordringer, med presentasjoner fra tilsynets ansatte og fra jernbanevirksomhetene.

Publisert: 12.12.2016   Endret: 21.08.2017

Presentasjoner

Statens jernbanetilsyn i 2008
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør, Statens jernbanetilsyn

Tilsynets internasjonale arbeid
Jorunn Anne Bush, internasjonal rådgiver, Statens jernbanetilsyn

Fra nasjonale funksjonelle regler til detaljerte EU-regler
Karianne Dahl-Nilsen, avdelingsdirektør juridisk, Statens jernbanetilsyn

Utarbeidelse, gjennomføring og anvendelse av TSI-er
Trine Reitan, juridisk rådgiver, Statens jernbanetilsyn

Sett fra infrastrukturforvalters ståsted
Magne Bergerud, sjefsingeniør, Jernbaneverket

Leverandørsertifisering, avvikshåndtering og kompetanseutvikling
Sjur Sæteren, avdelingsdirektør revisjon, Statens jernbanetilsyn

Sertifisering av vedlikeholdsverksteder
Harald Hilton, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

«Best practice» fra Flytoget AS
Terje Sandhalla, sikkerhetssjef, Flytoget AS

«Best practice» fra NSB AS
Tom Ingulstad, konserndirektør, NSB Persontog

«Best practice» fra Cargonet AS
Liv Bjørnå, direktør sikkerhet og teknikk, Cargonet AS

«Best practice» fra T-banen
Helge Holtebekk, sikkerhetssjef, Oslo T-banedrift AS