Sikkerhetsseminaret 2007

Presentasjoner fra Statens jernbanetilsyns sikkerhetsseminar 17. oktober 2007 – Fremtiden på skinner.

Publisert: 14.12.2016   Endret: 21.08.2017

Regjeringens satsing på skinnegående transport
Erik Lahnstein, politisk rådgiver for samferdselsministeren

Aktuelle saker fra Statens jernbanetilsyn
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Karianne Dahl-Nilsen
Sjur Sæteren
Øystein Ravik

På vei mot en grenseløs jernbane – om ERAs nye standarder
Anders Lundström, leder av ERAs sikkerhetsenhet

EUs satsing på jernbanetransport sett fra Brussel
Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel

Sikkerhetsmessige utfordringer ved bruk av kombibaner
Axrl Kühn, uavhengig ekspert innen kombibaner

Aktuelle utfordringer for togoperatører i Norge
NSB v/Tom Ingulstad
Flytoget v/Hans Kristensen
CargoNet v/Liv Bjørnå
Ofotbanen v/Terje Østensen
Green Cargo v/Håkan Sjöström
Jernbaneverket v/Jon Frøisland