Sikkerhetsseminaret 2006

Presentasjoner fra Statens jernbanetilsyns sikkerhetsseminar 10. oktober 2006.

Publisert: 14.12.2016   Endret: 14.12.2016

Steinulf Tungesvik, statssekretær, Samferdselsdepartementet

Sikkerhetsnivå på norsk jernbane
Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, Statens jernbanetilsyn
Avdelingsdirektør Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn
Avdelingsdirektør Øystein Ravik, Statens jernbanetilsyn

Innspill fra aktørene om sikkerhetsmessige utfordringer på norsk jernbane
Infrastrukturdirektør Jon Frøisland, Jernbaneverket
Konsernsjef Einar Enger, NSB AS
Administrerende direktør Are Kjensli, CargoNet AS

Utfordringer, organisering og sikkerhetsnivå på den svenske og danske jernbanen
Generaldirektör Ulf Lundin, Järnvägsstyrelsen i Sverige
Programkoordinator Leif Funch, Trafikstyrelsen i Danmark

Hvor går EU?
Seniorrådgiver Olav Grimsbo, Samferdselsdepartementet