Sikkerhetsseminaret 2015

Sikkerhetsseminaret 2015 ble arrangert på Hotel Bristol Oslo onsdag 28. oktober.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

Tre store temaer ble belyst 28. oktober:

  • Jernbanereformen og hva den faktisk betyr for bransjen ble diskutert av sentrale aktører. Tilsynet fokuserte på sikkerhetsmessige utfordringer som er nyttige å kjenne til når du skal forberede deg på endringer.
  • Beredskap må operasjonaliseres fra planverk til effektive rutiner. Operativ utførelse og tilgang på nødvendige ressurser må bli verifisert gjennom praktiske øvelser. Hvordan kan den enkelte og bransjen være forberedt når dramatiske hendelser inntreffer?
  • Sikring (security) har kommet inn i jernbaneregelverket. Hvordan skal tilsyn og bransje forberede seg på hva regelverket vil bety i hverdagen?

Presentasjoner

Jernbanereformen

Elisabeth Enger
Øystein Ravik
Erik Syvertsen

Beredskap

Gorm Frimannslund
Kuno Lundkvist
Anders Snortheimsmoen

Sikring

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Sjur Sæteren