SJT-konferansen

Statens jernbanetilsyn arrangerer hvert år en konferanse for jernbanevirksomheter og samarbeidende/overordnede myndigheter.

Publisert: 29.06.2016   Endret: 01.02.2021

Under SJT-konferansen (tidligere kjent som sikkerhetsseminar) får Jernbane-Norges ledende aktører presentert de store perspektivene og de dagsaktuelle temaene for sikkerhet og sikring på jernbane. Temaer de siste årene har blant annet vært sikkerhetsstyring og ledelse, barrierer og beredskap, jernbanereformen og sikring.