Morgenmøte om utfordringer

SJT arrangerte morgenmøte om utfordringer for norsk jernbane 27. mars 2014.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

Presentasjoner

Innledning
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, Statens jernbanetilsyn

Rapportering av uønskede hendelser
Kåre Bøklepp, Statens jernbanetilsyn

Mangelfull leverandørstyring
Charlotte Grøntved, Statens jernbanetilsyn

Er vi sikre på at nødvendig kompentanse hos fører er til stede?
Jørgen Sundt, Statens jernbanetilsyn

Verifisering av tekniske krav
Geir Hagbø, Statens jernbanetilsyn

Oppsummering
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen