Morgenmøte om uønskede hendelser

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om uønskede hendelser 20. mars 2012.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

SJTs seniorrådgiver Kåre Bøklepp var hovedforedragsholder.

Programmet for øvrig var som følger:

  • Velkommen v/ Steinar Wulfsberg-Gamre
  • Utviklingen i rapporteringen fra Trikk og T–bane v/Kåre Bøklepp
  • Det nasjonale jernbanenettet
  • Utviklingen i rapporteringen
  • Jernbaneulykker de siste seks årene
  • Hendelsestyper og årsaker
  • Passhendelser ved NSB AS v/Jon Ole Kanton og Morten Syversen
  • Materielltekniske forhold ved CargoNet AS v/Terje Sandhalla
  • Rapportering ved Jernbaneverket v/Liv Bjørnå

Presentasjon

Uønskede hendelser