Morgenmøte om trikk og T-bane

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om hendelsesbasert læring for trikk og T-bane 16. september 2015 i Oslo.

Publisert: 12.10.2016   Endret: 12.10.2016

Morgenmøtet var i utgangspunktet ment for virksomheter som Sporveien Trikken (Oslo), Sporveien T-banen (Oslo), Keolis Norge (Bergen), Bybanen (Bergen) og Boreal Transport Midt-Norge (Trondheim). Andre jernbanevirksomheter kunne delta om de har interesse for trikk- og T-banedrift.

Presentasjoner (PDF-filer):

Gransking av uønskede hendelser
Steinar Olsen, NSB Riks

Bruk av simulator / repetisjonsopplæring
Ove Jakobsen og Erlend Nyheim, Flytoget

Rapportering og undersøkelse av hendelser og ulykker
Kåre Bøklepp, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Krav til førere for trikk og T-bane
Harald Hilton, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn