Morgenmøte om tilsynserfaringer og -prioriteringer

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om tilsynserfaringer 2015, tilsynsprioriteringer 2016 og leverandørstyring 16. mars 2016 i Oslo.

Publisert: 04.10.2016   Endret: 04.10.2016

Presentasjoner (PDF-filer)

Risikobildet
Kåre Bøklepp, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Oppsummering av tilsynsvirksomheten 2015
Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon, Statens jernbanetilsyn

Leverandørkontrakter – et viktig verktøy i leverandørstyringen
Tone Gotheim, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Leverandørstyring – erfaringer og utfordringer hos små jernbanevirksomheter
Heimon Winkelman, Grenland Rail AS

Leverandørstyring i et stort konsern
Vidar Almsten, sikkerhets- og teknikksjef, Sporveien Trikken AS / Sporveien T-banen AS

Tilsyn – veien videre og operativ sikkerhet
Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon, Statens jernbanetilsyn