Morgenmøte om sikkerhetsstyring

SJT arrangerte et morgenmøte om sikkerhetsstyring 28. november 2013.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

Følgende teamer ble drøftet:

  • Hva er sikkerhetsstyring?
  • Hva er de mest sentrale forskriftskravene?
  • Hva betyr det at sikkerhetsstyringen er implementert?
  • Hva er tilsynets forventinger til virksomheters system for sikkerhetsstyring?

Gjøvikbanen fortalte om oppdateringen av sitt sikkerhetsstyringssystem og overgangen til bruk av iPad.

Presentasjoner

NSB Gjøvikbanens system for sikkerhetsstyring
Svein Austheim, trafikksikkerhetssjef, NSB Gjøvikbanen AS

Implementering av sikkerhetsstyring
Geir-Rune Samstad og Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn

Avviksbehandling
Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn