Morgenmøte om signalanlegg

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om signalanlegg på jernbane og T-bane 3. desember i Oslo.

Publisert: 12.10.2016   Endret: 12.10.2016

Presentasjoner (PDF-filer):

Signalsystemer – erfaringer, utfordringer og muligheter
Sverre Kjenne, teknologidirektør, Jernbaneverket

Hva skal vi med CBTC-anlegg på T-banen, egentlig?
Knut Wisthus Johansen, utviklingssjef, Infrastruktur og eiendom, Sporveien

Internasjonale perspektiver – jernbanepakke 4 m.m.
Erik Eie, senioringeniør, Statens jernbanetilsyn