Morgenmøte om markedsovervåking

SJT arrangerte morgenmøte om markedsovervåking 30. april 2014.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

Presentasjoner

Rapportering av uønskede hendelser
Kåre Bøklepp, Statens jernbanetilsyn

Presentasjon av jernbanemarkedet
Per Kristian Johansen, Statens jernbanetilsyn

Harmonisering av rammevilkår for jernbanen
Erik Freuchen, Statens jernbanetilsyn