Morgenmøte om den fjerde jernbanepakken

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om EUs fjerde jernbanepakke for jernbanevirksomhetene 28. februar.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

SJT orienterte om forslaget til åpning av persontransportmarkedet, nytt samtrafikkdirektiv og nytt sikkerhetsdirektiv. Samferdselsdepartementet orienterte om prosessen videre.

Presentasjoner

Innledning
Passasjertransport
Teknisk pilar
Samferdselsdepartementet