Morgenmøte om den fjerde jernbanepakken

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om EUs fjerde jernbanepakke i Oslo 21. juni 2016.

Publisert: 04.10.2016   Endret: 04.10.2016

Presentasjoner (PDF-filer)

UH-statistikk
Kåre Bøklepp, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

EU og jernbanepakkene
Tom Refsum Aatlo, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Markedsåpning – økt konkurranse innenfor nasjonal persontransport
Marte Fisknes, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Ny ERA-forordning, endringer i samtrafikkdirektivet og sikkerhetsdirektivet
Kristoffer J. Eikeland, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Samtrafikk – fremtidige endringer
Andreas Hestevik, senioringeniør, Statens jernbanetilsyn

Søknad om sikkerhetssertifikat – endret framgangsmåte
Geir-Rune Samstad, revisjonsleder, Statens jernbanetilsyn

Dialog: Bransjens forventninger til Jernbanepakke 4
Peter Sjöquist, trafikksikkerhetssjef, SJ AB