Morgenmøte om CSM RA

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger 22. august 2012.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

På møtet gikk SJT og aktørene nærmere inn på hva innføringen av CMS RA betyr i praksis. NSB og Jernbaneverket delte sine erfaringer på området.

Forskriften om CSM RA ble vedtatt 12. mars 2010, med virkeområde begrenset til tekniske endringer. Fra 1. juli 2012 gjaldt CSM RA også for operasjonelle og organisatoriske endringer.

Hensikten med å innføre forordningen fra EU-kommisjonens side er et ledd i å fjerne hindringer for grensoverskridende trafikk.

Presentasjoner

CSM RA del 1
CSM RA del 2
CSM i NSB
CSM i Jernbaneverket