Morgenmøte om beredskap og beredskapsanalyse

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om beredskap og beredskapsanalyse 22. mai i Oslo.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

Representanter for Hallingdal brann- og redningsteneste iks og Sporveien T-banen bidro med sine erfaringer på området.

Presentasjoner

Beredskap og beredskapsanalyse
Kuno Lundkvist, Statens jernbanetilsyn

Innrapporterte beredskapshendelser og ulykker
Kåre Bøklepp, Statens jernbanetilsyn

Uhell på jernbanen – er vi beredt?
Dag Botnen, Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Beredskapsanalyse som verktøy i beredskapsplanlegging og -øvelser
Tor-Ole Aasen, Sporveien T-banen