Morgenmøte om ERTMS

Statens jernbanetilsyn arrangerte morgenmøte om ERTMS (European Rail Traffic Management System) 11. september.

Publisert: 09.12.2016   Endret: 09.12.2016

Blant annet delte togselskapet SJ sine operative erfaringer med innføring og drift av ERTMS i Sverige.

Presentasjoner

Tilsynets godkjenningsprosess
Andreas Hestevik, Statens jernbanetilsyn

ERTMS ombordutrustning. Jernbaneverkets erfaringer med godkjenningsprosessen
Tor Egil Sæve, Jernbaneverket

Tillatelser til å ta i bruk infrastruktur
Erik Eie og Liz Stordahl, Statens jernbanetilsyn

Grensesnittet infrastruktur/ombordutrustning. Systemeieransvaret
Eivind Skorstad, leder for prosjektet «ERTMS - nasjonal implementering» i Jernbaneverket

Erfaringer med innføring og bruk av ERTMS i Sverige
Kjell Walleborn, prosjektleder i SJ

Innrapporterte hendelser og ulykker
Kåre Bøklepp, Statens jernbanetilsyn