Møter og seminarer

SJT informerer om krav i regelverk og deler av vår kunnskap med tilsynsobjekter og samfunnet for øvrig.