Differensiering av avgift

SJT vurderer å gi Bane NOR tillatelse til å differensiere avgiften basert på direkte kost etter aksellast.

Bane NOR ønsker å differensiere avgiften for kostnader som oppstår som en direkte følge av den enkelte togtjenesten («grunnprisen»), etter aksellast over 25 tonn. SJTs foreløpige vurdering er at Bane NOR skal få tillatelse til å differensiere avgiften etter faktisk aksellast.

Søkere og jernbaneforetak er velkomne til å gi innspill innen fristen fredag 25. august 2023 klokka 12.00.

Se forhåndsvarselet og Bane NORs søknad.