Høringer innen markedsovervåking

Pågående og avsluttede høringer fra Statens jernbanetilsyn på området markedsovervåking finner du i lenkene under.

Høringer

Pågående høringer

Avsluttede høringer.

Skjema for høringssvar

Hva er en høring?

Å ha en sak ute på høring vil si at vi ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om forslag til nye forskrifter tilsynet arbeider med. Berørte parter kan være jernbaneforetak og andre aktører innenfor jernbanesektoren, innbyggere, offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre berørte etater.

Høringer skal gi bedre vurderinger av økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringer skal også informere om den rettslige utviklingen på jernbanesektoren.

Rettsakter fra EU

Mange av forskriftene fastsetter tilsynet for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Utkast som sendes på høring er derfor ofte rettsakter utarbeidet av EUs institusjoner, særlig Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

Tilsynet vil sende ut forslag til nye rettsakter så tidlig som mulig, når det er størst mulighet til å påvirke utformingen av reglene, blant annet ved å delta i ERAs mange arbeidsgrupper. Også ERA sender ofte ut forslag til nye rettsakter på høring.

Høringsfrist

Høringsfristen er normalt tre måneder, og minst seks uker. Høringssvar kan sendes inn av alle, ikke bare mottakere på høringslisten. Svar kan sendes inn som brev eller på e-post. SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.