Bane NOR måtte innfri krav fra Flytoget om tilgang til Oslo S

Statens jernbanetilsyn påla Bane NOR å innfri Flytogets krav om ny plassering av flytogterminalen på Oslo S.

Vi i Statens jernbanetilsyn (SJT) mottok i april en klage fra Flytoget AS om plassering av flytogterminalen på Oslo S. Bakgrunnen for klagen er at flytogterminalen flyttes fra spor 13 og 14 på Oslo S til spor 10. Årsaken er at Bane NOR SF tilrettelegger for den nye Follobanen. Flytoget er tildelt spor 10 for fem av sine seks avganger. Bane NOR mener at området ved spor 10 ikke kan være eksklusivt for Flytoget, og at det vil være i strid med jernbaneforskriften § 4-2 om tilgang til serviceanlegg. Flytoget er uenig, og klagde derfor Bane NORs beslutning inn til oss.

SJT mener at prinsippet om ikke-diskriminering i jernbaneforskriften § 4-2 ikke hindrer at Flytoget kan få tilgang til det aktuelle arealet på Oslo S for å ivareta sitt særskilte transportoppdrag. Med henvisning til jernbaneforskriften 4-3 første ledd om behandling av anmodninger om tilgang til serviceanlegg, som stasjoner er, vedtok vi at Bane NOR måtte innfri Flytogets krav om ny plassering for flytogterminalen innen 20. juli. Da kunne Flytoget få gjennomført flyttingen før fordelingen av spor (infrastrukturkapasitet) ble endret fra 9. august 2021.

SJT følger opp at Bane NOR oppfyller pålegg i vedtaket. Flytogterminalen på Oslo S er nå flyttet.

Les hele vårt vedtak om klagen fra Flytoget om tilgang til Oslo S. PDF-symbol