Hvordan blir EU-regelverk gjeldende i Norge?

Publisert: 29.11.2016   Endret: 29.11.2016

Når gjelder forordninger, direktiver og beslutninger fra EU i Norge?

Alt regelverk som kommer fra EU må implementeres gjennom norsk forskrift før det gjelder i Norge. Dette følger av EØS-avtalen.

Hvor lang tid etter at forordninger, direktiver og beslutninger er vedtatt i EØS blir de gjeldende rett i Norge?

Det kommer an på hvor lang tid det tar før de blir tatt inn i EØS-avtalen. De blir normalt gjeldende i Norge senere enn i EU-landene.