Internasjonalt arbeid

Statens jernbanetilsyn (SJT) har som mål å få realisert et hensiktsmessig og effektivt internasjonalt regelverk som ivaretar norske interesser.