Hvem gjelder kravene i førerforskriften for?

Publisert: 02.09.2016   Endret: 04.01.2017

Førerforskriften gjelder for alle førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, det vil si det nettet Bane NOR SF forvalter.

Førere av sporvogn, trikk, t-bane, bybane o.l. faller utenfor førerforskriftens virkeområde, men må forholde seg til andre regler. Førere av arbeidsmaskiner faller utenfor hvis de bare arbeider inne på et anleggsområde, eller det som heter strekning disponert for arbeid.