Kva skjer om ein lokkførar sovnar?

Publisert: 29.11.2016   Endret: 29.11.2016

Alle norske tog har ein «dødmannsknapp», ein såkalla SIFA Dette er eit fotbrett lokkføraren må vippe på kvart 30. sekund for å kvittere for at han framleis er «til stades». Etter 30 sekund får lokkføraren ein lys- og lydalarm. Om lokkføraren ikkje reagerer på alarmen frå SIFA-systemet vil nødbrems utløysast automatisk og toget stoppe.

Kva betyr ERTMS for jarnbanen i Noreg?