Hva skjer om en lokfører bryter fartsgrensen?

Finnes det systemer som hindrer for høy fart?

Publisert: 29.11.2016   Endret: 29.11.2016

Tog i solnedgang.På de fleste norske strekninger overvåkes trafikken av ATC (Automatic Train Control) – et system som griper inn og bremser dersom toget har for høy hastighet mot et rødt lys eller kjører for fort mot en sporveksel der hastigheten er begrenset. Alle tog som skal kjøre på norske spor må være utstyrt med virksom ATC.

På de mest trafikkerte strekningene i Norge overvåker ATC også aktuell fartsgrense (Full ATC). Da bremser systemet toget automatisk dersom lokføreren overskrider fartsgrensen. For nye strekninger er det et krav at det skal være Full ATC eller det nyere signalsystemet ERTMS.

Hva betyr ERTMS for jernbanen i Norge?