Hva sies om helsekrav i førerforskriften?

Publisert: 29.11.2016   Endret: 05.09.2017

Må føreren av trekkraftkjøretøy gjennomføre to ulike helseundersøkelser hvis han eller hun også har andre oppgaver som krever helseundersøkelse etter andre forskrifter?

Nei, lokføreren må bare gjennomføre medisinske undersøkelser etter førerforskriften. Førere som har førerbevis eller som har gjennomført helseundersøkelse etter førerforskriften omfattes ikke av helsekrav i andre forskrifter.

Må føreren gjennomføre en full undersøkelse av medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet hvis han eller hun ikke har gjennomført periodisk undersøkelse på grunn av sykemelding, permisjon eller svangerskap?

I slike tilfeller anses han eller hun for fortsatt å ha stilling som lokfører. Da er det tilstrekkelig med en periodisk undersøkelse av medisinsk skikkethet når lokføreren kommer tilbake i arbeid. Dersom vedkommende har sluttet i jobben, og ikke overholder fristen for periodisk undersøkelse, må han eller hun gjennomgå ny undersøkelse av medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet for å kunne jobbe som lokfører på ny.