Tillatelser og sertifikat

Tillatelsesprosesser før og etter den fjerde jernbanepakken eventuelt gjennomføres i Norge.