Spørsmål og svar om den fjerde jernbanepakken og sikkerhetssertifikat

Informasjonen under gjelder før innføring av den fjerde jernbanepakken i Norge.

Publisert: 13.10.2020   Endret: 13.10.2020

1. Vi skal søke om nytt sikkerhetssertifikat i Norge. Bør vi vente til den fjerde jernbanepakken er innført?

Nei, dere behøver ikke å vente dersom dere har behov for sikkerhetssertifikat.

2. Vårt sikkerhetssertifikat del A og B skal fornyes/endres noen måneder etter innføring av den fjerde jernbanepakken. Bør vi vente med å søke til nytt regelverk er innført?

Nei, dere behøver ikke å vente på innføring av den fjernbanepakken og nytt regelverk dersom dere har behov for å fornye/endre sikkerhetssertifikatet.

3. Dersom vi søker før innføring av den fjerde jernbanepakken i Norge (for nytt, endret eller fornyelse av sikkerhetssertifikat), hvilke regelverk skal vi forholde oss til?

Dere skal forholde dere til dagens regelverk og prosess for søknad om sikkerhetssertifikat del A og/eller B.

4. Vårt sikkerhetssertifikat del A og B går snart ut. Vårt B-sertifikat gjelder for Norge og Sverige. Hvordan går vi frem for å fornye sertifikatet?

Dere må inntil videre søke både i Norge og Sverige – det vil si to søknadsprosesser parallelt:

  • Før 31.oktober 2020: Den fjerde jernbanepakken blir verken innført i Norge eller i Sverige. Dere må søke i Norge (sikkerhetssertifikat del A og del B, i henhold til dagens regelverk), og i Sverige. Vi anbefaler at dere tar kontakt med Transportstyrelsen i Sverige og avklarer hvordan dere skal gå frem der.
  • Etter 31. oktober 2020: Den fjerde jernbanepakken blir innført i Sverige, men ikke i Norge. Dere må søke i Norge (sikkerhetssertifikat del A og B, iht. dagens regelverk) og Sverige (felles sikkerhetssertifikat). Vi anbefaler at dere ta kontakt med Byrået og avklare hvordan gå frem der angående felles sikkerhetssertifikat.

5. Hvordan skal vi søke om nytt sertifikat som gjelder både i Sverige og Norge?

På samme måte som for fornyelse av sikkerhetssertifikat, må dere søke både i Norge og Sverige. Søknadsprosessen tilpasses avhengig om dere søker før eller etter 31. oktober 2020.

6. Når blir one-stop shop (OSS) tatt i bruk i Norge?

OSS blir obligatorisk for søknader hvis den fjerde jernbanepakken blir innført i Norge. Inntil videre sendes søknader som i dag via elektronisk skjema for sikkerhetssertifikat.

7. Hvordan vil innføring av den fjerde jernbanepakken påvirke regelverk?

Påvirkning på regelverk og eventuelt overgangsperioden skal avklares senere.