Den andre jernbanepakken

EU vedtok den andre jernbanepakken i 2004 for ytterligere å fremme åpningen av markedet for godstransport og styrke jernbanesikkerheten.

Publisert: 14.05.2018 – Endret: 22.10.2019

De viktigste endringene var at det ble åpnet opp for konkurranse også for innenlands godstransport. Det ble dermed mulig for nye jernbaneforetak å etablere seg i Norge for å utføre godstransport. I tillegg ble det mulig for virksomhetene å etablere seg og drive godstransport i andre land innenfor EU/EØS.

I denne sammenheng ble også Det europeiske jernbanebyrået (ERA) opprettet. Ifølge forordning (EF) nr. 881/2004 artikkel 1 skal ERA «bidra i tekniske spørsmål til gjennomføring av Fellesskapets regelverk som tar sikte på å bedre jernbanesektorens konkurransedyktighet ved å øke samtrafikkevnen mellom jernbanesystemene og utvikle en felles strategi for sikkerhet i det europeiske jernbanesystemet for dermed å bidra til opprettelse av et europeisk jernbaneområde uten grenser og garantere et høyt sikkerhetsnivå».

Arbeidet besto hovedsakelig i:

  • å utvikle en felles holdning til sikkerhetsspørsmål, særlig ved å harmonisere metoder for sikkerhetsvurderinger, sikkerhetsmål og vilkår for sikkerhetssertifisering
  • å bedre jernbanesystemets samtrafikkevne og bidra til teknisk og operasjonell harmonisering, særlig ved å utarbeide og oppdatere tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (såkalte TSI-er) og bidra til å forenkle gjensidig tillatelse til å ta i bruk jernbanekjøretøy
  • å bedre informasjonsutvekslingen mellom de enkelte aktørene, gjennom ulike former for nettverksbygging, ved å bruke registre og databaser og ved å gi veiledning til regelverket

Statens jernbanetilsyn deltar som representant for Norge i styret i ERA og i ulike arbeidsgrupper opprettet av byrået.